Sản phẩm mới/Fresh products

BỘT KEM BÉO THỰC VẬT SPK 35Q

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

BỘT TẠO BÔNG KEM WHIPPING CREAM WP 38D

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

BỘT KEM BÉO THỰC VẬT EC 32X

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

BỘT KEM BÉO TẠO BỌT FOAMING CREAMER SCF 23B

Liên hệ

BỘT KEM BÉO TẠO BỌT FOAMING CREAMER SCF 23B dùng để tạo lớp bọt trên bề mặt của Cappuccino, 3 in 1 coffee, coffee latte, matcha latte, bột ngũ cốc dinh dưỡng.